5 februari 2019

Privacystatement

Privacy statement Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A.

In deze privacy verklaring leggen we uit hoe de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre (CMS Gelre) omgaat met (jouw) persoonsgegevens. CMS Gelre vindt het belangrijk dat je op de hoogte bent van, en vertrouwen hebt in, de manier waarop er met jouw gegevens omgegaan wordt. In deze verklaring maakt CMS Gelre helder welke persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Daarnaast is het van belang dat je weet hoe je de eigen gegevens in kan zien, wijzigen of laten verwijderen.

Wie is CMS Gelre

CMS Gelre U.A. is  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 62250213 te Apeldoorn. Gevestigd aan de Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ te Apeldoorn, Nederland.

CMS Gelre kent  een bestuur en een bedrijfsbureau. Het bestuur bestaat uit een voorzitter en vier bestuursleden met ieder een eigen portefeuille.

Het bedrijfsbureau van CMS Gelre bestaat uit een bestuurssecretaris, een management assistent en een HRM functionaris. De medisch specialisten behorende tot CMS Gelre zijn werkzaam in Gelre ziekenhuizen en zijn hetzij (aspirant) lid van CMS Gelre hetzij in loondienst bij CMS Gelre.  Daarnaast zijn er medisch specialisten werkzaam in Gelre ziekenhuizen die in loondienst zijn van Gelre ziekenhuizen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op:

(Aspirant)Leden van en personeel in dienst van CMS Gelre.

CMS Gelre heeft een eigen bedrijfsadministratie voor de (aspirant)leden en de personeelsleden in dienst van CMS Gelre. De (aspirant)leden en personeelsleden in dienst van CMS Gelre zijn werkzaam in Gelre ziekenhuizen en vallen in deze middels de raamovereenkomst tussen CMS Gelre en de Stichting Gelre ziekenhuizen ook onder het privacy statement en privacy beleid van Gelre ziekenhuizen. (Zie de links privacy statement  en gegevensbescherming van Gelre ziekenhuizen).
 
Waarom verzamelt CMS Gelre persoonsgegevens:
Voor de bedrijfsadministratie van CMS Gelre is opslag en verwerking van persoonsgegevens van de (aspirant)leden en personeelsleden in loondienst noodzakelijk. Dit betekent dat bij de verwerking van persoonsgegevens voldaan wordt aan de regels en dat deze vastgelegd worden in een verwerkingsregister. Met het bijhouden van een verwerkingsregister draagt CMS Gelre bij aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Beheer, verwerking en bewaartermijnen van persoonsgegevens

CMS Gelre vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door CMS Gelre dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houdt CMS Gelre zich aan de eisen uit de geldende privacywetgeving en het privacy beleid van Gelre ziekenhuizen. Dat betekent bijvoorbeeld dat CMS Gelre:

 • duidelijk vermeldt voor welke doeleinden CMS Gelre persoonsgegevens verwerkt. Dat doen zij op het moment dat zij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer meer uitgevraagd wordt dan noodzakelijk is doen zij dat alleen met jouw expliciete toestemming. In ieder geval word je helder uitgelegd waarom deze aanvullende gegevens nodig zijn;
 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vraagt om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer de coöperatie daar wettelijk toe verplicht is;
 • wanneer CMS Gelre jouw gegevens deelt, afspraken maakt met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

Gegevens worden voor verschillende doeleinden verwerkt:
Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een personeelsadministratie
 • Het uitvoeren van een salarisadministratie
 • Het uitvoeren van een ledenadministratie
 • Persoonlijke correspondentie
 • Uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Rechten
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschikken de (aspirant)leden en personeelsleden in dienst van CMS Gelre over het recht om een verzoek in te dienen om:

 • Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die CMS Gelre in bezit heeft ter verwerking
 • Wijziging van deze gegevens
 • Verwijdering van persoonsgegevens gegevens of beperking van verwerking van je persoonsgegevens , mits hierover geen wettelijke verplichtingen bestaan
 • Beperking van overdracht van persoonsgegevens aan derden

Verwerkingsregister
Het verwerkingsregister van jouw specifieke persoonsgegevens is op verzoek in te zien bij het bedrijfsbureau van CMS Gelre.
Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of beperking kan eveneens schriftelijk of per (beveiligde) mail aangevraagd worden bij het bedrijfsbureau CMS Gelre: info@cmsgelre.nl

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Het advies is om regelmatig de privacy verklaring na te lezen op de website van CMS Gelre (www.cmsgelre.nl) op eventuele wijzigingen.

Links

https://www.gelreziekenhuizen.nl/privacy-statement?highlight=privacy%2a%2c%20beleid%2a
https://www.gelreziekenhuizen.nl/gegevensbescherming.html?highlight=privacy%2a%2c%20beleid%2a