6 maart 2018

Profiel

CMS Gelre is gevormd uit de Stafmaatschap Medisch Specialisten Apeldoorn en de Stafmaatschap Gelre Zutphen. CMS Gelre is een coöperatieve onderneming die voor rekening en risico van de eigenaren wordt gedreven.
CMS Gelre is actief in Gelre ziekenhuizen locaties Apeldoorn en Zutphen, inclusief het ADC, Gelre Sport, EDC en de buitenpoliklinieken in Dieren, Epe en Lochem en in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. Binnen CMS Gelre zijn momenteel 172 medisch specialisten (151 leden, 13 aspirant leden en 8 chef’s de clinique) actief. CMS Gelre beschikt over de volgende specialismen: Anesthesiologie, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, IC-geneeskunde, Interne geneeskunde, Kaakchirurgie, KNO, Longgeneeskunde, MDL, Neurologie, Nucleaire geneeskunde, Oogheelkunde, Orthopedische chirurgie, Plastische chirurgie, Radiologie en Urologie.

CMS Gelre wil:
• het primaire verwijzingsadres zijn voor alle patiënten in de regio, o.a. door een hoge klant- en servicegerichtheid, goede toegankelijkheid, bereikbaarheid en een 24/7 dienstverlening voor acute medische problemen.
• met huisartsen in de regio een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen en uitbouwen die stoelt op respect en gelijkwaardigheid.
• een duurzame samenwerkingsrelatie met de huisartsen in de eerste lijns diagnostiek in het diagnostisch centrum.
• de dienstverlening nog toegankelijker maken en dichter bij de patiënt brengen door spreiding over meerdere locaties en ICT-toepassingen.
• nieuwe dienstverleningsconcepten ontwikkelen die het ontstaan of verergeren van medische problemen helpen voorkomen en de patiënt meer zelfredzaam maken.
• het dienstenaanbod op peil houden en waar mogelijk uitbreiden met andere medische disciplines.
• de medisch specialisten ontzorgen op financieel- administratief en personeelsgebied door een compleet pakket van servicediensten aan te bieden.
• nieuwe verdienmodellen ontwikkelen waardoor de medisch specialisten minder afhankelijk worden van de honorariumopbrengsten.
• in alle opzichten transparante relaties hebben met de eigen medisch specialisten en met derden.

CMS Gelre werkt hiertoe nauw samen met de Medische Staf van de betrokken ziekenhuizen.

CMS Gelre wil medisch specialistische deskundigheid leveren aan zorgaanbieders. Hierbij staat innovatie hoog in het vaandel. Dit alles om de patiënt op een zorgzame en verantwoorde manier te helpen.