30 augustus 2017

Missie

Missie
De medisch specialisten van de Coƶperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. (CMS Gelre) zien het als hun missie om samen met Gelre ziekenhuizen de medische zorg te organiseren zodat de medisch specialisten duurzaam kwalitatief goede zorg kunnen leveren.

Kernwaarden
Kernwaarden voor het CMS Gelre zijn: deskundig, veilig, zorgzaam en vernieuwend.