6 maart 2018

Dienstverlening

Dienstverlening van CMS Gelre

De dienstverlening die door CMS Gelre geleverd wordt bestaat uit de volgende componenten.

· De zorgproducten (DOT’s), die via het ziekenhuis worden geleverd en behoren tot de verzekerde curatieve zorg, vormen het grootste deel van de omzet van CMS Gelre.
· Daarnaast kan er sprake zijn van andere contracten dan de standaard zorg-overeenkomst. Bijvoorbeeld contracten m.b.t. de niet-verzekerde zorg.
· Er kunnen prestaties geleverd worden die anders zijn dan de reguliere zorgproducten en die geleverd worden aan collega instellingen.
· Trials, het uitvoeren van medische keuringen en onderzoek.
· Onderwijs en het leveren van bijdragen aan opleidingen.
· Advies- en uitleendiensten (o.a. managementparticipatie).