6 maart 2018

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars zijn dominante spelers geworden

De zorgverzekeringsmarkt wordt gedomineerd door een viertal grote verzekeraars. Dit zijn de dominante partijen in de markt, dus ook voor Gelre ziekenhuizen. Daarbij is het aandeel Zilveren Kruis verzekerden binnen de Gelre populatie het grootste.

Marktaandeel zorgverzekeraars binnen Gelre.

De zorgverzekeraars staan onder maatschappelijke druk om de zorg betaalbaar te houden. Zij proberen dit te realiseren middels steeds stringentere inkoopeisen en door meer druk op de prijzen te leggen middels plafond-financiering, waarbij het vooral gaat om de financiële kant van de zaak. Hierdoor hebben zij een grote invloed op de bedrijfsvoering binnen ziekenhuizen.

CMS Gelre ziet een potentieel risico dat hierdoor soms een zorgzame en verantwoorde behandeling van de patiënt uit het oog wordt verloren. CMS Gelre, wiens specialisten dagelijks contact hebben met de patiënt, zal op medisch inhoudelijk vlak dan ook zeker zijn stem doen laten gelden in de jaarlijkse onderhandelingen tussen Gelre ziekenhuizen en de zorgverzekeraars.