6 maart 2018

Patiënten

De belangrijkste stakeholder voor CMS Gelre is uiteraard de patiënt. Gegeven haar missie wil CMS Gelre samen met Gelre ziekenhuizen binnen het maatschappelijk kader (vooral de budgettaire beperkingen die tot dilemma’s leiden) een optimale zorg leveren aan alle huidige en toekomstige patiënten.

Door innovatie worden de mogelijkheden steeds groter. Hierdoor zal ook in de toekomst sprake zijn van verdere specialisatie. Tevens zal een deel van de werkzaamheden van onze leden verschuiven naar het begeleiden van patiënten in hun keuzemogelijkheden. Dit vergt naast diepgaande kennis van alle mogelijkheden binnen het vakgebied meer overleg met specialisten van andere vakgebieden, een groot inlevingsvermogen en goede communicatieve vervaardigheden van onze leden. Een bezoek aan het ziekenhuis is hierbij lang niet altijd meer nodig. Zorg kan thuis geleverd worden, in de huisartsenpraktijk dan wel via digitale kanalen. CMS Gelre is bezig met verschillende partijen hiertoe de mogelijkheden te onderzoeken. Waarbij de wettelijke mogelijkheden voor telefonische consulten per 2018 iets verruimd zijn door minister Schippers maar deze zijn nog steeds onvoldoende.

Veel patiënten uit de regio komen naar een van de ziekenhuislocaties of buitenpoliklinieken. Gelre ziekenhuizen kent dan ook een hoog marktaandeel en dit is gekoppeld aan een zeer goede klanttevredenheid zowel bij verwijzers als bij patiënten. Wij zullen er iedere dag aan moeten blijven werken om deze klanttevredenheid te behouden en te verbeteren.