6 maart 2018

Organogram CMS Gelre

Organogram CMS Gelre

Om het bereiken van de gestelde doelen te ondersteunen maakt CMS Gelre gebruik van een aantal vaste commissies, te weten de commissie HRM, de commissie Verdeelmodel en de commissie New Business.

– De commissie HRM bestaat uit het lid van het bestuur met de portefeuille HRM, de HRM-functionaris van CMS Gelre en 2 leden van CMS Gelre.
– De commissie Verdeelmodel bestaat uit het lid van het bestuur met de portefeuille verdeelmodel en 6 leden van CMS Gelre.
– De commissie New Business bestaat uit het lid van het bestuur met de portefeuille New Business en 5 leden van CMS Gelre.

Onderstaand een organogram van CMS Gelre.

Aandachtsgebieden bestuursleden
De verschillende aandachtsgebieden en portefeuilles binnen het bestuur van de coöperatie zijn als volgt verdeeld over de huidige 5 leden:
• Voorzitter, medisch specialist: Samenwerking met partners, externe communicatie, voorzitter van de ledenraad.
• Bestuurder, niet medisch specialist/vicevoorzitter: Organisatie, financiën, fiscaal juridische zaken, auditing en administratie.
• Bestuurder, medisch specialist: Verzekeraars, verdeelmodel.
• Bestuurder, medisch specialist: HRM.
• Bestuurder, medisch specialist: New Business.