6 maart 2018

Huisartsen

De huisartsen in het verzorgingsgebied vormen als verwijzers de belangrijkste ‘leverancier’ van patiënten voor CMS Gelre. Nauwe samenwerking met alle huisartsen is daartoe van wezenlijk belang. Gesteld kan worden dat zowel in de regio Apeldoorn als in de regio Zutphen goede samenwerkingsrelaties bestaan, zowel ten aanzien van de individuele patiëntenzorg als op beleidsmatig niveau. Om de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten beheersbaar te houden is intensivering van de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen steeds belangrijker. Dit sluit ook aan bij de politieke wens van substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Voor CMS Gelre is dit een belangrijk speerpunt.