30 augustus 2017

Organisatie

Organisatiestructuur

CMS Gelre heeft de structuur van een coöperatie. De vrijgevestigd medisch specialisten zijn via hun PHBV lid van de coöperatie. De coöperatie kent vakgroepen en streeft naar 1 vakgroep per specialisme die elk een gemandateerde leveren voor de Ledenraad. De Ledenraad is de Algemene Ledenvergadering. Deze bestaat dus uit de gemandateerden en niet uit alle leden. Alle leden zijn welkom op de Ledenvergadering maar alleen de gemandateerden hebben stemrecht. Voorts kent de coöperatie een bestuur. Het bestuur bestaat uit tenminste drie door de Ledenraad te benoemen personen, te weten medisch specialisten die enig aandeelhouder en bestuurder zijn van een lid (PHBV) met dien verstande dat één bestuurslid een niet-medisch specialist betreft die vooral belast is met de financiële portefeuille.
De vakgroepen binnen de coöperatie wijzen uit hun midden een gemandateerde aan die namens de vakgroep optreedt in de Ledenraad.
CMS Gelre heeft een ondersteunende stafdienst, die faciliterend is ten aanzien van:

• het besturen en organiseren van de coöperatie;
• de financiële, zakelijke en administratieve aspecten van de bedrijfsvoering van de coöperatie.

De vakgroepen van CMS Gelre betreffen de voormalige maatschappen van de stafmaatschappen op de ziekenhuislocaties Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen. Het betreft circa 70 medisch specialisten werkzaam in Gelre Zutphen en circa 100 medisch specialisten werkzaam in Gelre Apeldoorn. De adherente patiëntenpopulatie is ruim 280.000.